Användningsområden

Kommunikationsträning

Att vi använder olika sätt att kommunicera med varandra är kärnan i Diversity Icebreaker. Kommunikationsträning passar därför bra med detta verktyg.

Utvecklingen av Diversity Icebreaker började faktiskt med en original marknadsföringskampanj. Det faktum att olika människor uppfattar information på olika sätt analyserades och kategoriserades i detta sammanhang för att nå målgruppen mer effektivt.

Rött, blått och grönt - Diversity Icebreakers tre dimensioner - kan betraktas som tre kommunikationsstilar. De tre färgerna kan användas i gruppövningar (där grupperna består av deltagare med samma eller blandade preferenser), i personlig självutveckling (övningar med rollspel) och i kommunikationsstrategier på organisationsnivå. Typiska resultat av kommunikationsträning med Diversity Icebreaker: - Bättre förståelse för sin egen och andras kommunikationsstil - Ökad flexibilitet i mötet med andra människor - Ett delat, enkelt och positivt laddat språk som förenklar kommunikationen, t.ex. i förhållande till svåra ämnen.
 

► FALLSTUDIE

Se ett praktiskt exempel på en gruppövning med rött, blått och grönt i en halvdagars kommunikationsträning för ett projekt inom olje- och gasindustrin. Läs mer.
Tillbaka