DNV

KVALITETSSTÄMPEL

Diversity Icebreaker® bör inte förväxlas med andra färgtester på marknaden. Diversity Icebreaker® är det första, och hittills enda, teamutvecklingsverktyget för användning i workshops certifierade av DNV. Den senaste omcertifieringen gjordes 2023 med giltighet till 2027-11-27.

Diversity Icebreaker® överensstämmer också med "General requirements for bodies certifying products, processes and services" (ISO/IEC 17065:2012) och kraven från Europeiska federationen för psykologföreningar EFPA.


Diversity Icebreaker® är det första norsktillverkade teamtestet som har fått DNV-ackreditering för psykologiska tester som används i arbetsrelaterade sammanhang. Under de första åren på marknaden har Diversity Icebreaker blivit van vid att förbättra kvaliteten på samarbete och kommunikation över hela världen.

2016 har Diversity Icebreaker framgångsrikt klarat DNV GL:s treåriga omcertifiering.

En detaljerad beskrivning och utvärdering av verktyget – 2013 certifieringsdokument (97 sidor).
 
2016 omcertifieringsdokument (21 sidor).