Användningsområden

Kommunikationsträning

Att vi använder olika sätt att kommunicera med varandra är kärnan i Diversity Icebreaker. Kommunikationsträning passar därför bra med detta verktyg.

Läs mer

Ledarskap

Läs om hur verktyget är relevant för dig som ledare, ditt team, gemensamma språk, medarbetarskap, ledarskapsdimensioner och förändringskommunikation.

Läs mer

Academia

Diversity Icebreaker används vid många högskolor och universitet som en del av orienteringsdagar för förstaårsstudenter eller som en del av utvecklingsprogram under sina studier.

Läs mer

Kick-off

Seminariet kan också användas i stora grupper (200+ deltagare) - som en kick-off på stora projekt och konferenser på ett meningsfullt, positivt och minnesvärt sätt. Detta gör Diversity Icebreaker ganska unikt som ett verktyg i sin genre.

Läs mer

​KONFLIKTHANTERING

Inte ett konflikthanteringsverktyg i sig, men Diversity Icebreaker är en kraftfull förtroendeförstärkare som kan stödja konfliktlösningsprocesser.
Läs mer