Om

Diversity Icebreaker®

ETT FRÅGEFORMULÄR OCH EN WORKSHOP – SAMT VIRTUELLT/HEMMAKONTOR

Vi tror på energigivande workshops, som är roliga att både främja och delta i. Vi är dedikerade till att ge långvariga effekter genom positivt känslomässigt engagemang.
 

Diversity Icebreakers frågeformulär och workshop utvecklades i Norge mellan 1995-1997 av psykologen Bjørn Z. Ekelund och hans företag, Human Factors AS. Hittills har verktyget översatts till 19 språk och implementeras både i mycket stora och små organisationer världen över. Klicka här för att läsa berättelsen om Diversity Icebreakers utveckling.

 

FRÅGEFORMULÄR
 

 

Diversity Icebreaker® bygger på ett frågeformulär (papper eller online) som mäter preferenser för samspel, kommunikation och problemlösning. Efter att ha fyllt i det tio minuter långa frågeformuläret deltar deltagarna i en uppsättning unika gruppprocesser för att utveckla en gemensam förståelse för hur man bäst utnyttjar mångfalden i deras grupp. Interventionen är utformad för att skapa en icke-dömande atmosfär genom personlig delning och humoristiska, interpersonella samspel. Onlineversionen kan ofta vara ett bekvämt alternativ.

 

 

 

 

WORKSHOP – ANSIKTE-MOT-ANSIKTE ELLER VIRTUELLT

Konceptet är enkelt att använda för konsulter och handledare; lätt att förstå för deltagarna; och vetenskapligt validerat.

 

 

En typisk fysisk eller virtuell Diversity Icebreaker workshop varar från en till en och en halv timme och genomförs vanligtvis för grupper från 9 till 200 deltagare.


 

Formeln är kontextanpassbar och öppnar möjligheter att leda vidareutvecklingsprocesser i olika riktningar efter workshopen.

 

 
OBS: Ibland använder vi ett alternativt varumärke, Trialogue®, parallellt med Diversity Icebreaker®. Produkten är densamma. Merparten av forskningen har gjorts med varumärket Diversity Icebreaker®.

 

 

DIVERSITY ICEBREAKER ÄR ETT MULTIFUNKTIONELLT VERKTYG SOM ANVÄNDS I OLIKA SYFTEN:

 

 • Förbättra kommunikation
 • Teamutveckling
 • Självmedvetenhet
   
 • Socialt samspel
 • Uppskatta skillnader
 • Konstruktiv gruppdynamik
   
 • Bygga förtroende
 • Dialog
 • Konfliktlösning
   
 • Gemensam förståelse för begrepp
 • Uppskatta mångfald
 • Kollektiv reflektion

Watch video(s):

Diversity Icebreaker promo (with english voiceover)

Diversity Icebreaker workshop