Användningsområden

​KONFLIKTHANTERING

Inte ett konflikthanteringsverktyg i sig, men Diversity Icebreaker är en kraftfull förtroendeförstärkare som kan stödja konfliktlösningsprocesser.
Forskning som vi genomförde tillsammans med hebreiska universitetet i Jerusalem visade att Diversity Icebreaker ökade positiva känslor och minskade negativa känslor - bland deltagarna i Diversity Icebreaker-seminariet.
 
Verktyget kan användas för att lägga grunden för konfliktlösningsprocesser genom att parterna minskar tiden i den kritiska startfasen, som ofta kännetecknas av misstro och negativa känslor.
 
Seminariet skapar ett nytt språk för att prata om skillnader - ett språk som inte redan är kopplat till frågor där parterna har en historia som är förknippad med starka känslor. På detta sätt undviker man att beröra den konfliktfyllda situationen direkt i uppstarten. När förtroendet har upprättats kan svårare frågor diskuteras. Detta nya språk (rött, blått och grönt) kommer att vara ett nytt och positivt laddat verktyg för att diskutera frågor som är relevanta för att lösa eventuella konflikter, även i framtiden.  
 
 
 

► FALLSTUDIE

Ett intressant fall som beskriver hur Diversity Icebreaker har använts för att integrera och lösa kommunikationsproblem mellan företagets medlemmar spridda över tre olika platser. Läs mer.

 

Watch video(s):

tillämpad i konflikthantering

The Diversity Icebreaker tillämpad i konflikthantering: från Norge, till Balkan, till Mellanöstern".

Bjørn Z. Ekelund berättar om verktygets historia och bakgrund - relevant för konfliktlösningsprocesser.

Tillbaka