Användningsområden

Ledarskap

 

Du som ledare

Verktyget ger dig ny personlig insikt. Seminariet höjer värdet av att fråga och lyssna på andra som tänker annorlunda. Andra kan hjälpa dig att se vad du inte ser själv. Reflektion över upplevelser är den viktigaste inlärningsprocessen, oavsett om du gör det ensam eller med andra.

 

Ditt team

Rött, blått och grönt är en enkel modell för olika sätt att ta roller och perspektiv i teamet. En gemensam förståelse för skillnaderna främjar kommunikation, säkerhet och tolerans. Det är lättare att ge personlig feedback och prata om svåra ämnen när du använder färgerna Röd, Blå och Grön. Att fördela uppgifter så att du har en preferens som beaktas, främjar motivation och tillhörighet.

 

Gemensamt språk

Rött, blått och grönt är ett språk som kan användas på olika nivåer och på olika avdelningar. Gemensamt språk främjar förtroende och upplevelse av samhället. Det faktum att man är annorlunda men ändå känner sig inkluderad är en viktig egenskap hos detta färgstarka språk.

 

Anställdhet

God ledning handlar om att underlätta för de anställda att kunna lösa uppgifterna på bästa möjliga sätt. Rött, blått och grönt kommer att vara ett språk som anställda kan använda för att lösa både uppgifter och interpersonella konflikter.

 

Ledarskapsmått

Rött, blått och grönt speglar olika aspekter av ledarskap som det är viktigt att fokusera på. Det röda speglar det mänskliga fokuset. Blå är kopplad till uppgifter och implementering. Grön finns i förändring och framtida fokus. I organisationen är alla dessa tre perspektiv viktiga.

 

Kommunikation under förändring

Under förändringsprocesser har anställda olika behov beroende på färgpreferens. En medvetenhet om detta bidrar till bättre planering och kommunikation av förändring.

 

 

► FALLSTUDIE

Läs om hur Diversity Icebreaker har använts i ett tvådagars tvärkulturellt ledarskapsutvecklingsprogram.

 


► BLOGG

Ett blogginlägg om metoden att använda rött, blått och grönt i förändringsledarskap. Läs mer.

 

Tillbaka