Material

FRÅGEFORMULÄR (ONLINE)

DI individual: 26,00 EUR

Betala och få din länk omedelbart.

 

Det tar cirka 8 minuter att fylla i frågeformuläret.

Du får dina poäng i tre färger: Rött, blått och grönt. Du får också en allmän förklaring av vad resultatet betyder och tips om hur du kan förbättra ditt samspel med andra. Tillgängliga språk: Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, norska, danska, svenska, finska, polska, kinesiska, ryska, arabiska, hebreiska och samiska. Feedback på engelska.

 

> LÄS MER

 

Om du vill köpa tester för en workshopgrupp, gå till den här sidan.

 

Tillbaka