Material

FRÅGEFORMULÄR (papper)

Frågeformuläret är kärnan i konceptet Diversity Icebreaker.

Frågeformuläret är utgångspunkten för både Diversity Icebreaker workshop och för alla verktygets uppföljningstillämpningar. Det har utvecklats i linje med bästa psykometriska metoder.


Frågeformuläret tar bara 10 minuter att fylla i och den unika designen möjliggör omedelbar poängsättning, vilket gör frågeformuläret utmärkt för användning i en dynamisk workshopmiljö.


För närvarande finns frågeformuläret tillgängligt på 19 språk. Klicka här för att besöka beställningssidan för en komplett lista.

Tillbaka