Material

HÄFTE FÖR LEDARE

Användning av rött, blått och grönt i ledarskap och ledarskapsutveckling.

Hur du använder rött, blått och grönt i självutveckling som ledare?


Häftet börjar med självförståelse och kommunikation. Sedan fortsätter den med hur man använder konceptet i sin egen ledningsgrupp som ledare. Rött, blått och grönt är också tre olika perspektiv på ledning och organisation. Häftet avslutas med att visa hur kategorierna kan användas i förändringshantering och i utvecklingen av en organisationskultur som inkluderar mångfald.


Detta häfte är utformat för den enskilda ledaren som vill använda rött, blått och grönt på flera nivåer i sin organisation. Häftet passar som tilläggsmaterial efter Diversity Icebreaker-workshopen och i ledar- och ledarskapsutvecklingsprogram där Diversity Icebreaker används.

 

Språk: Tillgänglig på engelska och norska

Utgiven: 2018

Författare: Bjørn Z. Ekelund

Antal sidor: 50

 


Mer information?

Du kan ladda ner innehållsförteckningen här

 

Pris

9 EUR. Beställ här tillsammans med frågeformulär.

Tillbaka