Want to hear more from us?

Sign up for our newsletter and receive invitations to Diversity Icebreaker courses and activities.

Sign up here

Material

HÄFTE FÖR LEDARE

Användning av rött, blått och grönt i ledarskap och ledarskapsutveckling.

Hur du använder rött, blått och grönt i självutveckling som ledare?


Häftet börjar med självförståelse och kommunikation. Sedan fortsätter den med hur man använder konceptet i sin egen ledningsgrupp som ledare. Rött, blått och grönt är också tre olika perspektiv på ledning och organisation. Häftet avslutas med att visa hur kategorierna kan användas i förändringshantering och i utvecklingen av en organisationskultur som inkluderar mångfald.


Detta häfte är utformat för den enskilda ledaren som vill använda rött, blått och grönt på flera nivåer i sin organisation. Häftet passar som tilläggsmaterial efter Diversity Icebreaker-workshopen och i ledar- och ledarskapsutvecklingsprogram där Diversity Icebreaker används.

 

Språk: Tillgänglig på engelska och norska

Utgiven: 2018

Författare: Bjørn Z. Ekelund

Antal sidor: 50

 


Mer information?

Du kan ladda ner innehållsförteckningen här

 

Pris

9 EUR. Beställ här tillsammans med frågeformulär.

Tillbaka