Material

PERSONLIG ARBETSBOK

För bättre lagarbete. Ett häfte för uppföljning efter workshopen.

Detta häfte innehåller kompletterande information, diskussionsämnen och övningar för grupper och team. Det finns också en introduktion till TeamPyramid – en modell för att arbeta med mångfald i teamet för att få större vinster än kostnader.


Deltagare kan använda den personliga arbetsboken individuellt eller med en handledare i grupper. Övningar och frågor som ingår i arbetsboken hjälper deltagarna att sammanfatta och reflektera över inlärningspunkter som realiserats i workshopen och sätta in dem i ett bredare sammanhang av lagarbete, mångfaldshantering, arbete över kulturer osv.

 

  • Författare: Bjørn Z. Ekelund och Målfrid Rydningen.
  • Tillgängliga språk i tryckta versioner: EN, FR, SE, DK, NO and BL.
  • Tillgängliga språk, endast i PDF-versioner:  DE och NL.
  • Specialutgåva: Tredje kulturen (endast på engelska).
  • Pris: 9 EUR när du beställer frågeformuläret.
  • Sidor:  30
Tillbaka