Articles

FRÅGEFORMULÄR (online)

Frågeformuläret är kärnan i begreppet Diversity Icebreaker.

Tillgängliga språk

Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, norska, danska, svenska, finska, polska, kinesiska, ryska, arabiska, hebreiska och samiska.

 

Kort beskrivning

Den kan användas på mobiler, surfplattor eller PC/Mac – i realtid under workshopen eller i förväg. Poängen beräknas automatiskt i slutet och presenteras grafiskt (som du kan se ovan). 

 

 

 

Fördelar med onlinelösningen:

 • Du får ett svarsformat och presentation av profilen som är mer intuitivt och visuellt.
 • Poängen beräknas automatiskt (mindre krävande för deltagare och du sparar tid)
   
 • En gruppprofil med tre olika statistikvyer ingår i priset. Den uppdateras live för hela gruppen, vilket gör att du kan hålla koll på hur många deltagare som har fyllt i frågeformuläret. Den ger också information om hur många deltagare av varje färg som finns i gruppen (bra hjälp när du skapar enfärgade grupper!)
   
 • Du kan uppgradera till Premium Feedback
 • Du kan dela upp gruppprofilen i olika undergrupper
 • Du kan lägga till ytterligare frågor om antingen stress, psykologisk trygghet eller tillit.
 • Mindre klimatavtryck
 • Du kanske vill genomföra ett virtuellt eller en hybrid workshop där deltagarna inte möter F2F
 • Du får beställningen mycket snabbt efter beställning
 • Inga fraktkostnader

Läs om fler möjligheter på den här sidan den här sidan.

 

 

Pris

Frågeformuläret är aktivt i 3 månader från beställningen om inte annat avtalats. Du kan beställa onlineversionen på beställningssidan: www.divorder.com  

 

 

HUR FUNGERAR DET?

Verkar detta intressant?
Kom hit för att se resten av presentationen..

 

Watch video(s):

Frågeformlär

Premium

Increase the value of the concept after the DI workshop and provide the opportunity for participants to continue developing their competencies on their own.

 

- EXTENDED FEEDBACK

Based on the Diversity Icebreaker (DI) online questionnaire

 

 

 • For facilitators:

  Add value to your DI workshops by including the Premium feedback in follow-up activities.

 

 • For individual users:

  Develop a more holistic self-understanding and enhance your competence to interact.

 

Premium feedback is also suitable for individual work without the workshop.

 

Additional cost per person
Only EUR 10 (USD 11) + VAT. See more under "Price" at the bottom of the page.

 

 

 

 

 

 

 

What do you get with premium

in addition to red, blue, and green scores?


 

 1. Personal, extended profile description of the specific combination of one’s first and second color. Advice on how to approach the third color.
   

 2. Color-based tips and information relevant for: communication, managing conflict and dilemmas, blind-zones, teamwork, and more – based on research, theory, and years of consultative experience.
   

 3. A broader statistical analysis of the results. 

 

 

New possibilities

 

 • A more effective team and organizational development: participants continue developing their competencies on their own also after the workshop.
   
 • Personal competence development on demand: employees can use Premium wherever and whenever they want, individually or with others, with regards to areas of their interest.
   
 • Premium feedback makes DI more relevant for selection, onboarding processes, as well as coaching.

 

 

 

 

 

 

Access after the workshop

Facilitator decides when to share Premium access code with the participants – typically after the workshop. 

 

 

Online and downloadable report

Premium feedback is available only with the online version of the DI questionnaire. It can be read on both mobile devices and PC/Mac and (from May, 2022) a PDF version of the personal report can also be downloaded for print etc.

 

 

Free guide for facilitators

 

Download free PDF
A practical guide for Premium feedback with answers to frequently asked questions, ideas for application, group tasks, etc.

 

 

Languages

The questionnaire (online) offers as usual 15 languages.
The premium feedback section is currently available in:

 • English
 • German
 • French
 • Danish
 • Swedish
 • Norwegian
   

 

 

Price
 

A little extra cost for a considerable upgrade
 
 • For organizations and consultants purchasing for 2 or more users:
  Only EUR 10/USD 11 more than the DI questionnaire’s regular price.

  Total price for DI-test including Premium Feedback:
  Within Europe: EUR 35 plus VAT. Outside of Europe: USD 37 plus tax per person.

  Applicable discounts: 20% for 100 or more users and 50% for students.
  Order here
   

 • For individual purchase (only 1 user) EUR 48,5. Order here

 

 

Watch video(s):

DI Premium

FRÅGEFORMULÄR (papper)

Frågeformuläret är kärnan i konceptet Diversity Icebreaker.

Frågeformuläret är utgångspunkten för både Diversity Icebreaker workshop och för alla verktygets uppföljningstillämpningar. Det har utvecklats i linje med bästa psykometriska metoder.


Frågeformuläret tar bara 10 minuter att fylla i och den unika designen möjliggör omedelbar poängsättning, vilket gör frågeformuläret utmärkt för användning i en dynamisk workshopmiljö.


För närvarande finns frågeformuläret tillgängligt på 19 språk. Klicka här för att besöka beställningssidan för en komplett lista.

FRÅGEFORMULÄR (ONLINE)

DI individual: 26,00 EUR

Betala och få din länk omedelbart.

 

Det tar cirka 8 minuter att fylla i frågeformuläret.

Du får dina poäng i tre färger: Rött, blått och grönt. Du får också en allmän förklaring av vad resultatet betyder och tips om hur du kan förbättra ditt samspel med andra. Tillgängliga språk: Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, norska, danska, svenska, finska, polska, kinesiska, ryska, arabiska, hebreiska och samiska. Feedback på engelska.

 

> LÄS MER

 

Om du vill köpa tester för en workshopgrupp, gå till den här sidan.

 

ONLINE GRUPPROFIL

Lätt åtkomst, ingår i priset

Lätt åtkomst, ingår i priset

När du beställer onlineversionen av frågeformuläret får du också en länk till en webbsida med din grupps profil. Grupprofilen (baserad på länken som besvarats av din grupp) genereras automatiskt. Profilen är dynamisk och kommer alltid att uppdateras utan att sidan behöver uppdateras. Du kommer också att se hur många deltagare som redan har fyllt i frågeformuläret. (Användbar både under workshopen och i en för-poängsituation!) Den här funktionen passar både för PC (t.ex. projektor) och din mobila enhet (telefon/iPad osv.)

 

Tre vyer

 

1. Hexagonvyn presenterar fördelningen av de enskilda deltagarna i en tvådimensionell rymd – en hexagon. Deltagarna representeras som punkter och deras placering är en funktion av poäng på alla tre färgerna. De faktiska poängen kan bli synliga när du håller markören över en viss punkt.

 

Hexagonvyn kan illustrera kluster samt närhet och avstånd mellan deltagarna. Vilka är längst ifrån varandra? Stora avstånd kan vara en bra utgångspunkt för att prata om olika upplevelser och perspektiv på färgerna. Detta är relevant för den personliga utvecklingen och konversationerna mellan deltagarna senare.


Punkterna där de tre linjerna möts är gruppens ”tyngdpunkt” – gruppens genomsnitt. Det normativa genomsnittet – 50 rött, 50 blått och 50 grönt – är i figurens faktiska centrum.

 

 

2.  Statistikvyn innehåller ett diagram med gruppens genomsnittliga poäng och normen. Dessutom presenteras de exakta medelvärdena och standardavvikelserna för rött, blått och grönt nedan.

 

Statistiken inkluderar ett diagram med gruppens genomsnittliga poäng och norm. Detta ger en möjlighet att diskutera hur gruppen som helhet skiljer sig från vad som är vanligast. Du kan diskutera vad du behöver vara medveten om och vilka åtgärder du sedan kan genomföra. t.ex.: "Vilka är våra styrkor och utmaningar med tanke på vår grupprofil i samband med organisationsförändringar?", "Hur kan vi kompensera för färgerna med låga poäng?

 

 

3.  Standardavvikelsen ger möjlighet att diskutera hur man hanterar stora eller små variationer i de olika färgerna. 

 

 

Allt för lite variation inbjuder till ökat fokus på alternativa perspektiv. Allt för mycket variation kräver större omsorg/respekt vid hantering av olika perspektiv. Detta kan fördjupas med en medvetenhet om syftet med olika former av samtal; dialog (förståelse), diskussion (sanning) och debatt (värdeval).

 

 

Applications

Group profiles can be a useful point of departure for reflections and exercises focusing on a team, department or an organization as a whole: “What are our strengths and challenges given our group’s profile in the context of organizational change?”, “How can we compensate for the colour-preferences we score very low on?”, etc.

 

En del information som inte syns i den genomsnittliga statistikvyn blir tydlig i hexagonen: positionen för individuella poängen inom ramen för hela gruppen. Således kan den användas för att diskutera "avståndet" och "närheten" mellan deltagarna samt att avslöja "kluster". 

 

 

Watch video(s):

Example large group. Time-laps.

Manual och film

Du får tillgång till manualen omedelbart efter att du gjort din första beställning.

Du får tillgång till manualen – en praktisk guidebok till Diversity Icebreaker-workshops – omedelbart efter att du gjort din första beställning.

 

Manual

Användningen av manualen är det mest praktiska sättet att själv genomföra den klassiska Diversity Icebreaker-workshopen. Den beskriver workshopen steg för steg, introducerar alternativa sätt att hantera processen och ger tips om hur du använder verktyget i olika typer av grupper.


En handledare med erfarenhet av att leda gruppprocesser bör känna sig trygg att genomföra workshopen efter att ha läst manualen.


Användarmanualen finns i både tryckta och digitala versioner efter inköp av valfritt antal frågeformulär på papper. Om du beställer online frågeformulären ger vi dig en digital version (PDF) av användarmanualen.

 

Film

Diversity Icebreaker USB-minne skildrar en verklig workshop som drivs av verktygets skapare, Bjørn Z. Ekelund. Filmen ger en mycket bra känsla för hur workshopen ser ut och är därmed användbar för många handledare.


USB-minnets innehåll inkluderar:

 

 • En trailer lämplig för presentation för kunder och andra externa intressenter. (2 minuter)
 • En film inspelad på en verklig workshop där Diversity Icebreaker tillämpades. Ledd av Bjørn Z. Ekelund, verktygets skapare. (32 minuter)

 

Denna liveinspelning förmedlar autentisk gruppdynamik, deltagarnas upplevelser och reflektioner, liksom humor som finns i en typisk Diversity Icebreaker-workshop.

TILLÄGGSFRÅGOR

Tilläggsmodul för online-lösningen.

Ämnesspecifika tillägg med 11 frågor för Diversity Icebreaker.
Att fylla i tillsammans med det standardiserade online frågeformuläret.


Välj mellan tre olika teman: TILLIT, PSYKOLOGISK SÄKERHET och STRESS.)

 
 
Tillämpning

Efter de vanliga DI-workshops fortsätter vi ofta med de röda, blåa, gröna eller blandade grupperna och ber deltagarna reflektera över specifika ämnen. Tillit är ett sådant ämne och att lägga till denna utvidgningsundersökning till din workshop och öppna för mer exakta och relevanta diskussioner.

 

 

Resultat

När de används ingår resultaten av utvidgningsundersökningen i grupprofilen och presenteras "efter färg", vilket illustrerar skillnaden mellan färgerna på vad som är viktigt i att lita på andra – se exempel nedan.

 

 

 

Vad kan du göra med det?
 

 • Välj frågor som verkar väcka mest intresse för gruppen, t.ex. för att de ger höga poäng för varje färg eller på grund av stora skillnader.

 • Bilda grupper genom att låta deltagarna själva välja den fråga de är mest intresserade av oavsett sin egen färg. Grupperna kommer då att bestå av deltagare med olika primära färgpreferenser. 

 

Pris

Du betalar ytterligare 2500 NOK + moms för denna förlängning per länk (lag/grupp). Du måste begära denna funktion specifikt i kommentarfältet i slutet av beställningsformuläret.

 

 

Skräddarsydd tilläggsundersökning

Vi kan också leverera skräddarsydda tilläggsundersökningar. Kontakta oss för att få en offert.

 

 

Tillgängliga språk

Deltagarna väljer själva önskat språk. Från och med idag finns tilläggsundersökningen om tillit på engelska och norska. (Standard Diversity Icebreaker online frågeformulär finns på 15 språk).

Profilfolder

Ingår i priset per frågeformulär.

Profilfolderen rekommenderas för kortare sessioner och är avsedd att delas ut i slutet av Diversity Icebreaker-workshopen. Det är en A4-broschyr som innehåller korta övningar för individuellt arbete samt kortfattad information om verktyget Diversity Icebreaker och dess dimensioner.


Deltagare kan använda profilfolderen för att plotta sin personliga profil baserat på sitt resultat från frågeformuläret och jämföra sin profil med genomsnittet från normdatan. De kan också läsa om olika preferenser och få praktiska tips om hur de kan förbättra samspelet med andra.


Folderen finns för närvarande på engelska, tyska, franska, danska, svenska, norska, nederländska och polska. När du beställer Diversity Icebreaker frågeformulär på andra språk än de som anges ovan tillhandahålls den medföljande mappen på engelska.

Bok 2019

En av de 10 bästa HR-böckerna för under 2019 enligt ansedda Bamboo HR.

Unleashing the Power of Diversity
– How to Open Minds for Good

 

Av Bjørn Z. Ekelund

 

Språk: Engelska

Utgivare: Routledge (Storbritannien och USA)

– världens ledande akademiska förläggare inom humaniora och samhällsvetenskap.

 

En av de 10 bästa HR-böckerna för under 2019 enligt ansedda Bamboo HR.

 

 

KORT BESKRIVNING

 

Det verktyg och tillvägagångssätt som presenteras i boken, Diversity Icebreaker (DI), har framgångsrikt tillämpats i 75 länder och med 300 000 deltagare. Boken visar hur man bryter ner barriärer och ger ett nytt sätt att konceptualisera mångfald över olika gränser, vilket möjliggör tillit och enhet att forma och skapa en väg för att förbättra kommunikationen med hjälp av DI.


Den diskuterar hur verktyget kan användas för att uppnå en meningsfull inverkan i ett bredare sammanhang: att skapa ett gemensamt språk mellan team och organisationer; förstärka positiv identitet; bygga förtroende mellan människor och mot processer; stöder innovation och hjälper till att göra mångfald hållbar.


Det pedagogiska tillvägagångssättet, tydliga avsikter och lättförståeligt språk gör det till en engagerande läsning för alla som vill kommunicera bättre med människor med olika kommunikationspreferenser, olika professionella och kulturella bakgrunder; också för yrkesverksamma som hjälper andra att uppnå detta mål (konsulter, rådgivare, handledare, osv.). 


De komplexa problem som många organisationer och team nu står inför är globala, inklusive kulturella-, sociala- och miljöfrågor. I den här banbrytande boken presenterar den prisbelönta konsulten och författaren, Bjørn Ekelund, ett tydligt steg för steg-sätt att kommunicera med människor som har olika tankesätt, perspektiv och kulturella bakgrund. Det är relevant och tillämpligt i olika sammanhang – på arbetsplatsen, interprofessionellt, mellan olika branscher och kulturer och mellan företags-, statliga- och icke-statliga grupper.

 
 

REFERENSER

Bamboo HR: De 10 bästa HR-böckerna under 2019. Läs mer..
Sex referenser från universitet, konsulter m.m. Läs mer..
 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

 1. Introduction: Diversity Icebreaker´s potential of doing Good
 2. Red, Blue and Green and Diversity Icebreaker: The evolution from underlying principles
 3. Communication models
 4. On the power of reflexivity
 5. A deeper look at the scientific disciplines and professional cultures
 6. Ethno-geographical cultural differences
 7. Promoting Green creativity and innovation
 8. Promoting Blue efficiency
 9. Promoting Red collective identity and trust
 10. Dignity and personal development

 

BESTÄLLNING

Du kan t.ex. göra din beställning på Amazon  eller som extra material när du beställer Diversity Icebreaker-material här.

 

 

PERSONLIG ARBETSBOK

För bättre lagarbete. Ett häfte för uppföljning efter workshopen.

Detta häfte innehåller kompletterande information, diskussionsämnen och övningar för grupper och team. Det finns också en introduktion till TeamPyramid – en modell för att arbeta med mångfald i teamet för att få större vinster än kostnader.


Deltagare kan använda den personliga arbetsboken individuellt eller med en handledare i grupper. Övningar och frågor som ingår i arbetsboken hjälper deltagarna att sammanfatta och reflektera över inlärningspunkter som realiserats i workshopen och sätta in dem i ett bredare sammanhang av lagarbete, mångfaldshantering, arbete över kulturer osv.

 

 • Författare: Bjørn Z. Ekelund och Målfrid Rydningen.
 • Tillgängliga språk i tryckta versioner: EN, FR, SE, DK, NO and BL.
 • Tillgängliga språk, endast i PDF-versioner:  DE och NL.
 • Specialutgåva: Tredje kulturen (endast på engelska).
 • Pris: 9 EUR när du beställer frågeformuläret.
 • Sidor:  30

HÄFTE FÖR LEDARE

Användning av rött, blått och grönt i ledarskap och ledarskapsutveckling.

Hur du använder rött, blått och grönt i självutveckling som ledare?


Häftet börjar med självförståelse och kommunikation. Sedan fortsätter den med hur man använder konceptet i sin egen ledningsgrupp som ledare. Rött, blått och grönt är också tre olika perspektiv på ledning och organisation. Häftet avslutas med att visa hur kategorierna kan användas i förändringshantering och i utvecklingen av en organisationskultur som inkluderar mångfald.


Detta häfte är utformat för den enskilda ledaren som vill använda rött, blått och grönt på flera nivåer i sin organisation. Häftet passar som tilläggsmaterial efter Diversity Icebreaker-workshopen och i ledar- och ledarskapsutvecklingsprogram där Diversity Icebreaker används.

 

Språk: Tillgänglig på engelska och norska

Utgiven: 2018

Författare: Bjørn Z. Ekelund

Antal sidor: 50

 


Mer information?

Du kan ladda ner innehållsförteckningen här

 

Pris

9 EUR. Beställ här tillsammans med frågeformulär.

INNOVATIONSHÄFTE

Ett häfte för uppföljning efter workshopen.

Detta innovationshäfte presenterar idéer om hur du använder Diversity Icebreaker i kreativitets- och innovationsprocesser.

 


Häftet är avsedd för handledare, konsulter, ledare, team och individer som vill använda Diversity Icebreaker i workshops eller utvecklingsarbete med fokus på innovation.


Innovativt arbete är komplext och kräver ofta samarbete mellan team, avdelningar och organisationer. För att uppnå detta kan det vara relevant att arbeta med inkludering och skapa arenor som främjar kunskapsutbyte. Häftet erbjuder inte färdiga lösningar på allt detta, men det ger dig en bättre teoretisk förståelse för ämnet och innehåller användbara idéer för workshops, genomförande av möten, skapande av lärande samhällen, ledningsmetoder och planering för innovation, m.m.


Pris: 9 EUR när du beställer frågeformuläret.
Författare: Bjørn Z. Ekelund
Publicerad: 2017
Tillgängliga språk:  Engelska och norska.


Få reda på mer

Du kan se innehållsförteckningen här.
Du kan ladda ner exempelsidor här.

 

 

 

Bricka

Roligt och lärorikt, brickan bärs vanligtvis under grupparbeten som äger rum efter Diversity Icebreaker-workshopen.

Brickorna är ett roligt tecken på ens dominerande preferens och kan användas för att stödja uppföljningsaktiviteter.
Texten "... men också röd och grön!" (på en blå bricka till exempel)  anger en av workshopens centrala inlärningspunkter: Varje individ kan representera ALLA färger i olika grader och har potential att anpassa sig.


Pris

EUR 1,25 pr enhet.

KREATIVITETSMATTA

Gäller för kreativa gruppprocesser

Ett praktiskt sätt att arbeta med kreativ problemlösning efter Diversity Icebreaker-seminariet.


Mattan används i grupper för att definiera, samla in och organisera idéer med hjälp av Post-it-lappar. Mattan ger struktur åt processen och gör det lättare att se samspelet mellan idéer, inklusive olika perspektiv. Metoden säkerställer att alla är involverade i processen. En bruksanvisning ingår. Mattan kan användas om och om igen.


Mattan kan också kombineras med innovationshäftet.

 

 

Språk: English
Storlek: 100 x 70 cm
Vikt 340 gram.
Material: Gummimatta som levereras i en papprulle.

 

Pris
40 EUR. Beställ här tillsammans med frågeformulär m.m.

 

 

 

Bok 2015

A collection of research articles and conference presentation papers about the Diversity Icebreaker from 2008-2014.

Diversity Icebreaker II – Further Perspectives (2015)


A collection of research articles and conference presentation papers about the Diversity Icebreaker from 2008-2014, edited by Bjørn Z. Ekelund and Piotr Pluta.
 

The book is a result of continuous research and development efforts, in cooperation with numerous academics worldwide in order to better comprehend the tool’s impact, explore new application possibilities, and test the Diversity Icebreaker’s limits in both academia and practice.

The book is meant for DI users interested in the concept and its scientific background, as well as for academics looking for research questions to investigate.

 

CONTENTS


Publications included in the book:

The Diversity Icebreaker: developing shared understanding of cooperation
Bjørn Z. Ekelund, Leah Davcheva and Jan V. Iversen

Managing diversity in teams
Bjørn Z. Ekelund

The Diversity Icebreaker for third culture building: a social constructionist approach for managing diversity
Bjørn Z. Ekelund and Kazuma Matoba

The Diversity Icebreaker as a psychological assessment – a cognitive diversity model?
Bjørn Z. Ekelund and Piotr Pluta

Promoting democratic practice through the Diversity Icebreaker in multicultural student groups
Alexis Rossi, Marieke Van Egmond, Kristin S. Orgeret, Piotr Pluta and Bjørn Z. Ekelund

The Diversity Icebreaker as a flexible tool for diversity management
Bjørn Z. Ekelund and Piotr Pluta

The Diversity Icebreaker applied in conflict management: from Norway, through the Balkans to the Middle East
Bjørn Z. Ekelund

Keeping a diverse work-force: more than glossy rhetoric?
Birgit Urstad
 

Bok 2008

A 2008 collection of research and articles on the Diversity Icebreaker edited by Bjørn Z. Ekelund and Eva Langvik (2nd ed., 179 pages).

The book combines separate papers that have been presented at different conferences as well as elsewhere unpublished empirical data.
 

Part one

This part starts with a presentation of the instrument, and is followed by a description of the typical form of running seminars with Diversity Icebreaker. (An updated version of the seminar description is now updated in User Manual) Then a description of the categories related to the instrument is provided. Finally, part one also offers norm data and scientific documentation with a focus on descriptive statistics.

 

Part two

Part two of the book is a collection of different works on the DI Instrument. Several authors have contributed in this part. The two first chapters (six and seven) in part two relate the dimensions of Diversity Icebreaker to Big 5 personality dimensions and to Myers-Briggs Type Indicator. Chapter eight focus on how the dimensions in the Diversity Icebreaker are related to leadership evaluation. The application of the concept in different countries and in cross cultural training is the focus of chapter nine. Chapter ten looks at the concept from the perspective of social construction of teams. Then a chapter that focuses on how diversity can add value in teams and organizations follows (eleven). The last, chapter twelve, brings in new perspectives where marketing again is in focus, but now on the issues of ”brand personality”.